Počevši od 10.4.2018. svi Ford modeli osobnih vozila (osim modela Focus MCA) imat će uključeno 5 godišnje jamstvo, na način da je prvih 24 mjeseca od prodaje vozilo pokriveno tvorničkim jamstvom, a sljedećih 36 mjeseci pokriveno je lokalnim jamstvom.

 

Nakon isteka osnovnog jamstva od dvije godine, Grand Dalewest d.o.o. kao ovlašteni uvoznik Ford vozila za Republiku Hrvatsku omogućuje svim kupcima i korisnicima Ford vozila kupljenim isključivo u ovlaštenoj mreži na teritoriju Hrvatske produženo jamstvo u trajanju tri (3) godine ili do prijeđenih 150.000 km za osobna vozila/do prijeđenih 200.000 km za laka komercijalna vozila, što prije nastupi.

Razdoblje produženog jamstva počinje teći datumom isteka osnovnog jamstva, do najduže 5 godina od dana aktiviranja osnovnog Ford jamstva.

 

Trenutni korisnici svih Ford modela lakih komercijalnih vozila do maksimalne starosti od 24 mjeseca od trenutka aktiviranja tvorničkog jamstva, i uz uvjet da imaju manje od 200.000 km, mogu doplatiti određeni iznos, uplatom kojeg za svoje lako komercijalno vozilo ostvaruju 5 godišnje jamstvo od trenutka aktiviranja tvorničkog jamstva ili do maksimalno 200.000km. Laka komercijalna vozila do 12 mjeseci starosti od aktiviranja tvorničkog jamstva imaju dodatni cjenovni pogodnost.

 

Produženo jamstvo za Ford motorna vozila lokalni je proizvod tvrtke Grand Dalewest d.o.o. i ostvaruje se samo na teritoriju Republike Hrvatske neovisno o mjestu nastanka kvara.

 

Ford Assistance će se u svakom trenutku pobrinuti za vaše vozilo. Korisnik je dužan prijaviti vrstu kvara, lokaciju vozila te broj šasije vozila u trenutku nastanka kvara na broj telefona Ford mobilnog jamstva u Republici Hrvatskoj 0800 7987. Ako se situacija ne može riješiti na licu mjesta, možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati vuču vašeg vozila do najbližeg Ford ovlaštenog servisa.

 

Popis ovlaštenih Ford servisa možete naći na web stranici www.ford.hr/Lokacije_Distributera.